Oscar Wahlqvist

  • Personlig Tränare

Oscar har en bakgrund inom crossfit, friidrott och funktionell träning. Träningsfilosofin sammanfattar han som Functional Body Composition och High intensity body building., 

En effektiv, givande, hållbar och energigivande design.

Till skillnad från den intensiva träningsbakgrunden, har Oscar en varm, lyhörd och filosofisk personlighet. Hans största fokus är dig och din framgång, och dit når ni tillsammans som ett enat team.

Utbildningar:

  • Lic Eleiko Personal Trainer
  • Eleiko Powerlifting Trainer
  • Eleiko Strength Coach
  • Eleiko Kettlebell trainer